Ана Мартиноли

доцент

Факултет за драмски уметности, Универзитет на уметности во Белград
Биографија

Др Ана Мартиноли работи на Факултетот за драмски уметности во Белград од 2003. година.
Звањето доцент го стекна 2010. година на Катедрата за менаџмент и продукција на театар, радио и култура.

Дипломирала на Факултетот за драмски уметности во Белград 2002. година, а магистрирала 2007. година со темата Стратегии на програмирање на комерцијалното радио. Докторската дисертација под насловот Трансформација на радиото како медиум и на радискиот аудиториум под влијание на новите технологии ја одбрани во јуни 2010. година, исто така на Факултетот за драмски уметности.

Октомври 2004. године била на distance - learning MA курсот -Communication for Development на Универзитетот во Малме (Шведска), а од октомври 1999. до мај 2000. година алумни на Отворената програма на Белградската отворена школа, програма  Европска Унија и Балкан.


Стручни усовршувања:
Јануари 2010. - Radio Day, Белград (IREX, BBC World Service)
Jули 2005. - Radio music programming, Chris Price (BBC Radio 1)
Jули - Aвгуст 2004. - Radio Summer University, Siena, (Universita degli Studi, IREN)
Jули 2004. - Media management, (Graeme Morland, IREX)
Aприл - Jули 2004. - London School of Public Relations (LSPR and McCann-Ericksson), Белград


Конзорциум