Edin Jašarović

predavač, saradnik u nastavi

Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje
Biografija

Mr Edin Jašarović je diplomirao na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju - odsek za produkciju. U okviru specijalizacije, završio je kurs Savremeni menadžment pozorišta, «Contemporary Theatre Management» L` Aqila – Italija u okviru projekta AR.CO  (Artistic Connection) „Per una rete adriatica dei teatri“,  INTERREG IIIA , Adriatic cross-border Community Programme. Kao prvorangirani na kursu, dobitnik je stipendije italijanske regije Pulja za 2004.

Poslediplomske Interdisciplinarne magistarske studije Kulturna politika i menadžment u kulturi završio je 2009. godine na Univerziteta umetnosti u Beogradu. 

Trenutno je student doktorskih studija Menadžmenta umetnosti i medija na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Bio je predavač na međunarodnom forumu “Sostenuto” – READY TO CHANGE? – Thinking culture as a factor of economic and social innovation, 2-4, Decembar 2010, Ljubljana.

Od 2011. do 2013. bio je istraživač na projektu: Evaluation of cultural policies and EU funded programmes as promoters of cultural diversity and intercultural dialogue in the Balkans/SEE. PAC Multimedia, Makedonija.

Učestvovao je na plenarnoj diskusiji na mađunarodnom naučnom simpozijumu Reality show – kulturološke konsekvence (Cetinje, 2011) i Open space technology seminaru «International Cultural Leadership Project (ICLP) » u Bukureštu (2008).

Publikacije & reference
 1. Ka kulturnim politikama crnogorskih gradova, Podgorica info, Publikum, 74-75, 2011.
 2. Reality show programi kao primjer simboličkog rekonstruktivizma medija, Medijski dijalozi, 12, 343, ISSN 1800‐7074, 2012.
 3. Mjesto pozorišta u evropskim kulturnim politikama, GEST, 02, časopis za pozorište, izvedbene umjetnosti i kulturu, AP Print – Podgorica, ISSN 18800-9239, 79-83, 2012.

 • Email adresa: eddie@t-com.me
 • Kancelarija: Podgorica, Montenegro
 • Interesovanja:
  produkcija, kulturalni diverzitet, interkulturalni dijalog
 • Kursevi:
  Menadžment u kulturi I i II,  Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje,  studijski program Produkcija. 
  Pozorisna produkcija, Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje,  studijski program Produkcija.
Konzorcijum