Един Яшаров

преподавател, сътрудник в обучението

Факултет за театрално и филмово изкуство, Цетине
Биография

М-р Един Яшаров,  е дипломирал във Факултета за театрално и филмово изкуство  в Цетине -  специалност  продукция. В рамките на специлизацията си е завършил курс за “Съвременен мениджмънт на театъра, «Contemporary Theatre Management» L` Aqila – Italija u okviru projekta AR.CO  (Artistic Connection) „Per una rete adriatica dei teatri“,  INTERREG IIIA , Adriatic cross-border Community Programme. Като най-добър в курса, присъдена му е стипендия за 2004 година на италианския регион Пуля.       

Следдипломната си  Интердисциплинарна магистратура“Културна политика и мениджмънт” завършва през 2009 година в Университета за изкуствата в Белград.

В момента подготвя докторската си дисертация  “Мениджмънт  на изкуството и медиите” във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград.

Бил е преподавател на международния форум “Sostenuto” – READY TO CHANGE? – Thinking culture as a factor of economic and social innovation, 2-4, Декември  2010, Любляна.

От 2011 до 2013 година е бил изследовател по проекта: Evaluation of cultural policies and EU funded programmes as promoters of cultural diversity and intercultural dialogue in the Balkans/SEE. PAC Мултимедия, Македония.

Участвувал е на пленарната дискусия на международния научен симпозиум Reality show – културни  консеквенции (Цетине, 2011) и Open space technology –  на семинара «International Cultural Leadership Project (ICLP) »  в Букурещ  (2008).


  • Имейл адрес: eddie@t-com.me
  • Офис: Podgorica, Montenegro
  • Търсене по интереси:
    продукция, културно разнообрзие, интеркултурен диалот
Консорциум