Mirjana Nikolić

redovni profesor

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Biografija

Dr Mirjana Nikolić je redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, šef katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, predsedavajuća Naučnog veća FDU i direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU. Oblast naučno-istraživačkog rada Studije medija, Menadžment medija, Etika medija.

Napisala je tri knjige: Etar nad Beogradom (1999), Radio u Srbiji (1924 – 1941) (2006), Radiodifuzija u Srbiji tokom drugog svetskog rata (2009) i oko 20-tak naučnih i stručnih radova koji su objavljivani u domaćim i međunarodnim časopisima kao što su Zbornik radova FDU, Zbornik matice srpske za društvene nauke, Kultura, Medijska kultura, Medijski dijalozi, Link.

Aktivno je učestvovala u radu konferencija i istraživačkih projekata kao što su: Međunarodne konferencije: Management of Dramatic Arts and the Media – the Challenges of the 21st Century (Belgrade, 2013), Cultural memory (Skopje, Macedonia, 2013); Management of culture and media in the knowledge society (Belgrade, 2011), Education, Arts and Media in European integration process (Belgrade, 2007), Society and tehnology - the position and role of electronic media – convergence of the media, (Split, Croatia, 2007), Media and education (Belgrade, 2003); Istraživačkim projektima: Identitet i sećanja – transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti, medija i kulture (Srbija 1989 – 2014)“, Umetnost i mediji u procesu evropskih inetgracija (2005-2010); Medijska reprezentacija srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta (2002-2005), Mediji i obrazovanje (2002-2004). 

Publikacije & reference

Knjige:

 1. Etar nad Beogradom (1999.)
 2. Radio u Srbiji 1924-1941 (2006.)
 3. Radiofonija u Srbiji tokom Drugog svetskog rata (2009.)

 • Email adresa: nikolicmirjana66@gmail.com
 • Kancelarija: Belgrade, Serbia
 • Interesovanja:
  Menadžment radija, Radio produkcija
 • Kursevi:
  Radio produkcija
  Osnovi radio produkcije 
  Teorija komunikacija
  Savremena radio produkcija 
  Etika medija 
Konzorcijum