Миряна Николич

редовен професор

Факултет за театрално и филмово изкуство, Университет по изкуства в Белград
Биография

Д-р Миряна Николич  е редовен професор във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград, шеф на катедрата за мениджмънт и продукция за театър, радио и култура, председателствуваща Научния съвет на Факултета за театрално и филмово изкуство и директор на Института за театър, филм, радио и телевизия към Факултета за театрално и филмово изкуство. Областта за научно-изследователска работа  по Програмата за обучение за медиите, Мениджмънт на медиите, Етика на медиите.
Написала е три книги:  Етерът над Белград (1999), Радиото в Сърбия (1924-1941( (2006), Радиодифузията в Сърбия през Втората световна война (2009) и около 20-тина научни и специализирани статии, които са публикувани в националните и международни списания, като например “Сборник статии на Факултета за театрално и филмово изкуство”, „Сборник на матица сръбска за обществени науки, култура, медийна култура, медийни диалози, Линк”.
 
Активно е участвувала в работата на конференции  и изследователски проекти, като например: Международните  конференции: Management of Dramatic Arts and the Media – the Challenges of the 21st Century (Belgrade, 2013), Cultural memory (Skopje, Macedonia, 2013); Management ofculture and media in the knowledge society (Belgrade, 2011), Education, Arts and Media in European integration process (Belgrade, 2007), Society and tehnology - the position and role of electronic media – convergence of the media, (Split, Croatia, 2007), Media and education (Belgrade, 2003); Изследователски проекти: Идентитет и  спомени – транскултурни текстове  за театрално и филмово изкуство, медии и култура (Сърбия 1989-2014 год.)”, Изкуство и медии в процеса на европейските  интеграции  (2005-2010); Медиен тим на сръбския национален и културен идентитет (2002-2005), Медии и образование (2002-2004)

Публикации и Източници
  1. Етерът над Белград (1999)
  2. Радиото в Сърбия (1924-1941( (2006)
  3. Радиодифузията в Сърбия през Втората световна война (2009)

  • Имейл адрес: nikolicmirjana66@gmail.com
  • Офис: Belgrade, Serbia
  • Търсене по интереси:
    Радио мениджмънт, Радио продукция
Консорциум