Nina Obuljen Koržinek

istraživač

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb
Biografija

Dr Nina Obuljen Koržinek je diplomirala violinu na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Zagrebu i francuski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Magistrirala je 2004. godine, a 2013. godine doktorirala je na  naučnim posliediplomskim studijama komparativne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu odbranivši disertaciju pod naslovom „Promjene opsega nacionalnih kulturnih politika pod utjecajem međunarodnih integracijskih procesa.

Završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova, a usavršavala se i na katedri za doktorske studije Univerziteta Paris-Dauphine (Pariz, Francuska).

Zaposlena je kao naučni saradnik u Institutu za razvoj i međunarodne odnose gde se bavi područjima kulturnih i medijskih politika, posebno u kontekstu evropskih integracija.

Objavila je tridesetak naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, izlagala na brojnim konferencijama, i učestvovala u različitim projektima za UNESCO, UNDP, Savet Evrope, Evropsku kulturnu fondaciju, Evropski parlament i sl.

Za istraživanje uticaja evropskih integracija na kulturne politike novih država članica EU, osvojila je 2004. godine godišnju evropsku nagradu za istraživanje kulturnih politika, koju dodeljuju Europska kulturna fondacija i The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Od 2006. do 2011. godine vršila je dužnost pomoćnice ministra i državne sekretarke u Ministarstvu kulture RH gde je bila zadužena za područja kulture i medija.

Bila je koordinatorka za EU u Ministarstvu kulture RH i članica pregovaračkog tima za pristupanje Republike Hrvatske EU.

U 2012. godini izabrana je za Predsednicu Veća HRT-a.

Dobitnica je visokog priznanja francuske vlade za kulturu – Red viteza umetnosti i književnosti.

Publikacije & reference

Knjige:

1. Obuljen, Nina.
Why we need European cultural policies. The impact of EU enlargment on cultutal policies in transition countries. Sofija: Oksiart, 2007 (monograph).

2. Obuljen, Nina.
Why we need European cultural policies: the impact of EU enlargement on cultural policies in transition countries. Amsterdam : European Cultural Foundation, 2006 (monograph).

 

Skorija poglavlja u knjigama

1. Obuljen, Nina.
Article 4. Definitions // The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Explanatory Notes / von Schorlemer, Sabine ; Stoll, Peter-Tobias, editor(s).
Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2012. Str. 133-160.

2. Obuljen, Nina; Žuvela Bušnja, Ana.
Civil society and decision making processes in Croatian cultural policy // Kultura, mediji i civilno društvo / Pruško, Zrinjka, editor(s).
Zagreb : Jesenski i Turk, 2008. Str. 107-125.

3. Obuljen, Nina.
From Our Creative Diversity to the Convention on Cultural Diversity: Introduction to the Debate // UNESCO's Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Making It Work / Obuljen, Nina ; Smiers, Joost, editor(s).
Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 2006. Str. 19-35.

4. Obuljen, Nina.
Cultural Policies in Europe : Cultural Policy Profile Croatia // Cultural Policies in Europe : a Compendium of basic facts and trends ; Vol. 6 / Cliche, Danielle ; Muller, Margrit ; Wiesand, Joh. Andreas, editor(s).
Bonn : Conseil de l'Europe ; Ericarts, 2005. Str. 1-27.

5. Obuljen, Nina.
A resume of the cultural diversity debate // Diversidade Cultural Globalizacao e culturas locais: dimensoes, efeitos e perspectivas / Brant, Leonardo, editor(s).
Sao Paulo : Instituto Pensarte, 2005. Str. 121-131.

 

Skoriji članci

1. Obuljen, Nina.
Evolution of the process of ratification of the Convention and follow up of it's implementation. // Collection de l'UMR de droit compare de Paris21 (2010); 65-73 (journal article).

2. Obuljen, Nina.
The role of civil society in the policy-making process: Examples of cultural policy-making in Croatia. // Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften15 (2004); . (journal article).

3. Obuljen, Nina.
New Trends in the Trade of Cultural Goods and Services: Consequences for the Preservation of Cultural Diversity. // Culturelink13 (2002), 37; 129-132 (journal article).


  • Email adresa: nina@irmo.hr
  • Kancelarija: Zagreb, Croatia
  • Interesovanja:
    kulturna politika, kulturna diplomatija, kulturni diverzitet i kulturna saradnja
Konzorcijum