Нина Обулен Коржинек

изследователка

Институт за развитие и международни отношения (IRMO), Загреб
Биография

Д-р Нина Обулен Коржинек е дипломирала цигулка в Музикалната академия към Университета в Загреб и френски език и компаративна литература във Филосовския  факултет към Университета в Загреб. Магистирала е през 2004 година, а през 2013 година е докторирала  в групата занимаваща се с компаративни политики  във Факултета за  политически науки при Загребския университет, защитавайки  докторска дисертация на тема “Промени в обхвата на националните културни политики под влиянието на международните интеграционни процеси”.

Завършила е дипломатическата  академия при Министерството на външните работи, а специализирала и  в катедрата за докторски студии н Университета  Dauphine в Париж,  Франция.

Работи като научен сътрудник в Института за развитие и международни отношения, където се занимава с областите на културните и медийни политики,  специално в контекста на европейските интеграции.

Публикувала е трисетина научни и специализирани научни работи в националните и международни списания, говорила е на многобройнии конференции и участвувала в различни проекти за  UNESCO, UNDP, Съвета на Европа, Европейската културна фондация, Европейския парламент и други.

За изследване  влиянието на европейските интеграции върху културните политики на новите държави членки на Европейския съюз, тя спечели през 2004 г. годишната Европейска награда за изследване на културните политики, която присъжда Европейската културна фондация и The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

От 2006 до 2011 година изпълнявала е длъжността помощник министър и държавна секретарка в Министерството на културата на РХърватска, където е била задължена за културната и медийна области.

Била е координаторка за ЕС в Министерството на културата на РХърватска и членка на преговарящия тим за приемането на Хърватска в ЕС.

През 2012 година е избрана за Председателка на Съвета на Хърватското радио и телевизия.

Носителка е на важно признание на френското правителство за култура – „Рицар на  изкуството и литературата“


  • Имейл адрес: nina@irmo.hr
  • Офис: Zagreb, Croatia
  • Търсене по интереси:
    културна политика, културна дипломация, културно разнообразие и културно сътрудничество
Консорциум