Sanjin Dragojević

docent

Biografija

Dr Sanjin Dragojević rođen je u Zagrebu 1961. godine, gde je diplomirao Filozofiju i komparativnu književnost 1986. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Informatičke nauke magistrirao je 1994. godine, takođe na Sveučilištu u Zagrebu, gde je i doktorirao 2006. godine u oblasti političkih nauka.

U zvanje docenta Sanjin Dragojević izabran je 2007. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (http://www.fakultet.fpzg.hr), gde trenutno i predaje.

Sanjin Dragojević je stalni gost-predavač na Institutu za menadžment u kulturi u Beču, na Institutu za istraživanja u oblasti kulture u Kremsu (Austrija), kao i na univerzitetu u Dubrovniku.

 

Profesionalno iskustvo

U periodu 1987-1993 , Sanjin Dragojević radio je u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu.

Osim bavljenja akademskim radom, Sanjin Dragojević učestvuje i u radu i koordinaciji dve međunarodne mreže: Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development (Culturelink) i Network of Scientific Development Research Institutions in Developing Countries.

Kada je Culturelink u pitanju, Dragojević je i član redakcije biltena mreže, a pored toga je i član uredništva časopisa Europski glasnik i Migracijske teme.

Kao vrhunski stručnjak u oblastima kojima se bavi, Sanjin Dragojević je stalni učesnik kako domaćih tako i inostranih konferencija. 

Sanjin Dragojević je često angažovan na projektima u oblasti kulture, informisanja i komunikacija.

Sanjin Dragojević je ko-urednik prve verzije zbirke publikacija pod nazivom „Vodič kroz trenutno stanje i trendove u kulturnoj politici i životu u UNESKO državama članicama“, što je projekat pod pokroviteljstvom UNESKOa i pokriva 160 nacionalnih kulturnih politika u svetu. 

Godine 1992. osvojio je Pergamon Press nagradu u oblasti evropskih studija.

Godine 1993. Sanjin Dragojević je završio projekat pod nazivom „Potreba za novim pozorišim menadžmentom u zemljama Istočne Evrope“, koji je sponzorisala i finansirala austrijska fondacija  KulturKontakt.

Tokom 1994. godine učestvovao je u projektu pod nazivom „Strukturiranje informacionih sistema u oblasti kulture u zemljama Centralne i Istočne Evrope“, koji je finansirao Centralno-evropski Univerzitet u Pragu.

U periodu od 1995. do 1998 godine, kao istraživač je učestvovao na projektu pod nazivom „Kulturna prestonica i strategije razvoja Republike Hrvatske“, koji je finansiralo Hrvatsko Ministarstvo nauke i tehnologije. 

Tokom 1997. godine Dragojević je bio glavni istraživač na projektu pod nazivom „Procena potreba za informacijama u oblasti kulture u centralno-evropskim zemljama u tranziciji", organizovanom od strane UNESKOa. 

U toku iste godine bio jedan od vodećih stručnjaka na projektu „Evaluacija nacionalne kulturne politike Republike Hrvatske“, koji je sproveo Savet Evrope. 

U periodu od 1995. do 1998. godine Sanjin Dragojević je bio na čelu Odsjeka za bilateralnu kulturnu saradnju pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. 

Kao konsultant za pitanja u oblasti kulture, Sanjin Dragojević je sarađivao sa Istarskom županijom, The moving Academy for Performing Arts (Amsterdam, Holandija), Hrvatskom humanitarnom mrežom (Zagreb), Stela filmom (Zagreb) i mnogim drugim institucijama.

Mnogi njegovi radovi objavljeni su u domaćim i stranim naučnim časopisima.

 

Publikacije & reference
 1. Dragojević, Sanjin et al (eds.). eCulture: The European Perspective. Cultural Policy, Creative Industries, Information Lag. Culturelink, Unesco, CIRCLE. Institute for International Relations, Zagreb, 2005, 193 p.
 2. Драгојевић, Сањин; Драгићевић Шешић, Милена. Менаџмент уметности у турбулентним околностима: организациони приступ. CLIO, Београд, 2005, 248 стр.
 3. Dragojević, Sanjin; Dragićević Šešić, Milena. Arts Management in Turbulent Times. Adaptable Quality Management: Navigating the Arts through Winds of Change. European Cultural Foundation / Boekmanstudies, Amsterdam, 2005, 205 p.
 4. Dragojević, Sanjin. Transforming the Financing of Culture in Croatia. In: The Arts, Politics and Change. Participative Cultural Policy-making in South East Europe (Hanneloes Weeda, Corina Suteu, Cas Smithuijsen, eds.). European Cultural Foundation / ECUMEST Association / Boekmanstudies, Amsterdam, 2005, pp136-154.
 5. Dragojević, Sanjin. Of Cultural Decentralization in Southeastern Europe: Do We Ever Change and Do We Wish to Change at All?Dynamics of Communication: New Ways and New Actors (Biserka Cvjetičanin, ed.). Culturelink, Institute for International Relations, Zagreb, 2006, pp. 65-72.
 6. Dragojević, Sanjin; Dragićević Šešić Milena. Imagined or Real Divides. In: Transultural Europe. Cultural Policy in a Changing Europe (Ulrike Hanna Meinhof and Anna Triandafyllidou, eds.). Palgrave Macmillan, Hundmills, Basingstoke, Hampshire; Ney York, 2006, pp. 43- 56.
 7. Драгојевић, Сањин. Утјецај културног, друштвеног и симболичког капитала на развој земаља Средње и Источне Еуропе. У: Арт-е-цономy. Тхеоретицал реадер (ед. Марко Стаменковић). Марко Стаменковић, Београд, 2007, пп. 113-127.
 8. Dragojević, Sanjin. To Harmonize European Curricula in the Field of Cultural Policy or not: Theoretic and practical questions. ICCPR, Fourth World Conference on Cultural Policy, Vienna, 12-16 July  2006, 50 p.
 9. Драгојевић Сањин; Драгићевић Шешић Милена. Менаџмент умјетности у турбулентним временима. Јесенски и Турк, Загреб 2007.
 10. Dragojević. Sanjin ; Jordi Pascual i Ruiz. Guide to Citizen Participationin in Local Cultural Policy Developent for European Cities. Interarts, Founadtion Barcelona ; Ecumest, Association, Bucharest, European Cultural Foundation, Amsterdam, 2007, pp. 81-116

 • Kancelarija: Zagreb, Croatia
 • Kursevi:
  ​Politika masovnih medija
  Kulturna politika
Konzorcijum