Санин Драгоевич

доцент

Биография

Д-р Санин Драгоевич е роден в Загреб през 1961 година, където  дипломира философия и компаративна литература през 1986 година във Филосовския факултет в Загреб.

Магистрирал е информационни науки през 1994 година, също така в Загребския университет, също така там защитата докторската си дисертация от областта на политическите науки.

Званието доцент Санин Драгоевич получава през 2007 година във Факултета за политически науки  при Загребския университет.(http://www.fakultet.fpzg.hr), където и до момента преподава.

Санин Драгоевич е постоянен гост-преподавател  в Института за мениджмънт и култура във Виена, в Института за изследвания в областта на културата в Кремс (Австрия), както и в Университета в Дубровник.

Като консултант по въпросите  от областта на културата, Санин Драгоевич е сътрудничил с Истърския окръг, с The moving Academy for Performing Arts (Амстердам, Холандия), с Хърватската хуманитарна мрежа  в Загреб, със “Стела филм”  (Загреб) и

многобройни  други институции. Много от неговите научни работи са публикувани в хърватски и чуждестранни списания.


  • Офис: Zagreb, Croatia
Консорциум