Umetnost i kultura u obrazovanju

Informacije

Osnovana 2010. godine na Fredrih Aleksander Univerzitetu u Erlangenu - Nurnberg (Nemačka).

Oblasti / Discipline
Umetnost i kultura u obrazovanju 

Ciljevi

  • promocija razvoja kapaciteta umetnika i nastavnika u oblasti umetničkog i kulturnog obrazovanja, kao i u zajednicama i obrazovnim institucijama, istražujući postojeće prakse u školama kroz Sever-Jug-Jug saradnju i razvijajući velike modele za kvalitetan rad iz međunarodne perspektive;
  • nastavak dijaloga o umetničkom obrazovanju, pri čemu Svetska konferencija UNESCO-a o umetničkom obrazovanju (Seul 2010) služi kao primer.

 

Institucija
Fridrih Aleksandar Univerzitet Erlangen - Nirnberg (Nemačka)

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Obrazovanje

Kontakt
Dr Eckart Liebau, rukovodilac

Konzorcijum