Kulturalna raznolikost

Informacije

Osnovana 2011. godine na Univerzitetu u Haifi (Izrael).

 

Oblasti / Discipline
Kulturalna raznolikost 

Ciljevi

  • negovanje kulturne raznolikosti u akademskim oblastima, kao i u drugim društvenim sektorima;
  • podsticanje istraživanja o pitanjima kulturnog diverziteta, kao i razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) radi promocije kulturne različitosti;
  • razvijanje nacionalne i međunarodne mreže UNESCO katedri koje se bave kulturnom raznolikošću.

Institucija 
Univerzitet u Haifi (Izrael)

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura 

Kontakt
Aaron Ben-Ze’ev
 

Konzorcijum