Kulturna politika i kulturni menadžment

  • Email adresa: ieva.kuiziniene@vda.lt
  • Telefon: +370 5 2105443 (office) +370 5 2105482 (fax)
  • Adresa: Maironio str. 6, Vilnius, Lithuania
Informacije

Osnovana 1998. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Viljnusu (Litvanija).


Oblasti / Discipline
Kulturni razvoj 

Ciljevi

  • podizanje kapaciteta u oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta u Litvaniji i uspostavljanje mreže UNESCO katedri u baltičkim zemljama;
  • da deluje kao platforma za podsticanje dijaloga između svih relevantnih aktera i institucija koje se bave razvojem kulturne politike i menadžmenta u kulturi.

Institucija
Fakultet likovnih umetnosti, Akademija umetnosti Viljnus

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu

Kultura

Kontakt
Dr Ieva Kuiziniene, rukovodilac

Konzorcijum