Nematerijalno nasleđe i tradicionalno umeće: povezivanje nasleđa

  • Email adresa: ftbarata@uevora.pt
  • Adresa: Palácio do Vimioso, Apartado 94, Evora, Portugal
Informacije

Osnovana 2013. godine na Univerzitetu u Evori (Portugalija).

Oblasti / Discipline
Nematerijalna kulturna baština i tradicionalni zanati 

Ciljevi

  • uspostavljanje mreže istraživača i institucija na Mediteranu i u Africi u oblasti materijalnog i nematerijalnog nasleđa i tradicionalnog znanja;
  • stvaranje istraživačkog centra izvrsnosti na Univerzitetu Cape Verde (UNICV);
  • obezbedđivanje postdiplomskih studija u oblasti nematerijalnog nasleđa i tradicionalnog znanja; 
  • kreiranje aktivnosti koje imaju za cilj da unaprede znanja mladih istraživača u oblasti materijalnog i nematerijalnog nasleđa, kao i tradicionalnih zanata i veština, i da razvije / ojača kapaciteta javnih i privatnih aktera na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti fokusa.

Institucija
Univerzitet Evora (Portugalija)

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt 
Profesor Filipe Themudo Barata, rukovodilac

Konzorcijum