Međunarodni zakon o zaštiti kulturnog nasleđa

  • Email adresa: marc-andre.renold@unige.ch
  • Telefon: + 41 22 379 80 75 (office) + 41 22 379 80 79 (fax)
  • Adresa: 40, Boulevard du Pont d'Arve, Geneve, Switzerland
Informacije

Osnovana 2012. godine na Univerzitetu u Ženevi (Švajcarska).

Oblasti / Discipline
Međunarodno pravo i kulturno nasleđe 

Ciljevi

  • uspostavljanje novog nastavnog i istraživačkih instrumenta
  • uvođenje međunarodnog prava i zaštite kulturnog nasleđa u kurikulume, i ,
  • promocija istraživanja međunarodnog prava u oblasti kulturnog nasleđa .

Institucija
Université de Genève

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt
Profesor Marc-André Renold, rukovodilac

Konzorcijum