Menadžment kulturnog nasleđa na Balkanu i u Podunavskom regionu

  • Email adresa: costaro@univ.trieste.it
  • Telefon: 39(40) 676-7111/676-3001 (office) 39(40) 5583 486 (fax)
  • Adresa: Piazzale Europa 1, Trieste, Italy
Informacije

Osnovana 2000. godine na Univerzitetu u Trstu (Italija).

Oblasti / Discipline
Kulturno nasleđe i menadžment

Ciljevi

  • promocija integrisani sistem istraživanja u oblasti menadžmenta kulturnog nasleđa
  • podsticanje kulture mira između zemalja u regionu Balkana 

Institucija
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Trstu


UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt
Prof. Roberto Costa

Konzorcijum