Mir, kulturni razvoj i kulturne politike

  • Email adresa: rome.inst@maritain.org
  • Telefon: 39 06 487 4336 / 06 487 4601 (office) 39 06 482 5188 (fax)
  • Adresa: Via Flavia 104, Rome, Italy
Informacije

Osnovana 1999. godine na Žak Mariten Međunarodnom institutu (Italija).

Oblasti / Discipline
Mir, kulturni razvoj, kulturne politike

Ciljevi

  • Da podrži i podstakne dijalog između zvaničnih vlasti, privatnog sektora, istraživača, ekonomista, umetnika, organizatora, ustanova, udruženja, nevladinih organizacija, itd u cilju definisanja kulturnih, nacionalnih i teritorijalnih politika.
  • Da identifikuje implikacije ovih interakcija u pogledu politike i da razvije odgovarajuće metode i ljudske resurse za definisanje, planiranje, implementaciju, upravljanje i evaluaciju kulturnih politika, strategija, programa i projekata za razvoj.

Institucija
Jacques Maritain International Institute

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu

Kultura

KontaktProf. Louis Sabourin, Institut International Jacques Maritain

Konzorcijum