Andrej Srakar, PhD

asistent

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Biografija

Andrej Srakar je asistent in doktorand Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in predsednik Asociacije  - najbolj znane organizacije nevladnega sektorja na področju kulture v Sloveniji.
Njegovi glavni raziskovalni interesi obsegajo področja kulturne ekonomike, matematične ekonomije, teorije pogodb, javne ekonomije, makroekonomije in kulturne politike.
Srakar je avtor prve slovenske monografije na področju kulturne ekonomike in je vodilni organizator i iniciator različnih projektov in dogodkov na področju kulturne ekonomike v Sloveniji.
Dobitnik je številnih nagrad in priznanj, in aktivno sodeluje pri več raziskovalnih projektih na področju kulturne ekonomike.

Trenutno končuje svojo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. Michaela Rushtona z Univerze Bloomington v Indiani.
V letu 2011/2012 je bil Fulbrightov štipendist na Univerzi Bloomington v Indiani.
Sodeloval je pri več projektih na področju kulturne politike v sodelovanju s prof. Vesno Čopič.

 

Zaposlitev
Trenutno:
2011-danes: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani – asistent/zunanji sodelavec za
področje Makroekonomija
2013-danes: Fakulteta za družbene vede v Ljubljani – gostujoči predavatelj in izvajalec vaj pri
predmetu Kulturna politika
2012-danes: Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture in umetnosti – predsednik, neplačana funkcija
2012-danes: Horizont d.o.o. – inštrukcije s področij statistike, ekonometrije, poslovne
matematike, mikroekonomije, makroekonomije in računovodstva

Objave in reference

Raziskovalno delo
Monografije:

 1. A. Srakar: Ekonomsko vrednotenje umetniških dogodkov: umetnost med trgom in državo, samostojna znanstvena monografija, založnik: Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, december 2010, 220 strani
 2. V. Čopič, A. Uzelac, J. Primorac, D. A. Jelinčić, A. Srakar, A. Žuvela: Encouraging Private Investment in the Cultural Sector, Brussels: European Parliament, 2011, 236 strani
 3. V. Čopič, A. Srakar (2012): Cultural Governance: a literature review, EENC Paper, januar 2012, 62 strani

Urednik in sourednik monografij in knjig:

 1. A. Srakar (ur.): Kiparstvo v javnem prostoru, Ljubljana: Zavod za kiparstvo, zbornik, 62 strani, 2006
 2. J. Kočica, S. Kokot, A.Srakar (ur.): Gliptoteka: razvojna možnost kiparstva v Ljubljani, Ljubljana: Zavod za kiparstvo, zbornik, 92 strani, 2007
 3. J. Kočica, A. Srakar (ur.): Shema deleža za umetnost, zbornik s predstavitvijo opravljene raziskave za Ministrstvo za kulturo RS iz leta 2008, Ljubljana: Zavod za kiparstvo, 140 strani, 2009

Sodelovanje in koordinacija pri raziskovalnih projektih:

 1. J. Kočica, J. Logar, A. Ostan, A. Smrekar, A. Srakar, I. Zakotnik: Umetniška dela v investicijskih projektih v Sloveniji in državah EU, raziskava za naročnika Ministrstvo za kulturo RS, november 2008 - koordinator in so-avtor raziskave
 2. J. Kočica, J. Logar, K. Majerhold, A. Ostan, A. Srakar, M. Zavrl: Predlog zakonske ureditve sheme deleža za umetnost v Sloveniji, raziskava za naročnika Ministrstvo za kulturo RS, 2009/2010 - koordinator in so-avtor raziskave
 3. Član-asistent v mednarodni skupini strokovnjakov za pripravo raziskave Encouraging Private Investment in the Cultural Sector, nosilec raziskave: IMO, Zagreb; vodja raziskave: dr. Vesna Čopič, naročnik: Evropski parlament, Bruselj, 2011

Prispevki in objave v znanstvenih publikacijah:

 1. A. Srakar: ‘Poslovni načrt gliptoteke’, samostojni prispevek v zborniku J. Kočica, S. Kokot,
 2. A.Srakar (ur.): Gliptoteka: razvojna možnost kiparstva v Ljubljani, Ljubljana: Zavod za kiparstvo, zbornik, 92 strani, 2007
 3. A. Srakar: ‘Občutljivo sobivanje etičnega in estetskega’, spremna beseda k monografiji akad.kip. Jiřija Kočice ‘Etični impulz: k teoriji občutljive umetnosti’, Ljubljana: Zavod za kiparstvo, december 2008
 4. A. Srakar: ‘Shema deleža za umetnost: nekaj osnovnih podatkov in rezultati raziskave’, samostojni prispevek v zborniku J. Kočica, A. Srakar (ur.): Shema deleža za umetnost, Ljubljana: Zavod za kiparstvo, 140 strani, 2009
 5. A. Srakar: ‘Kulturna ekonomika in vrednotenje kulturnih dogodkov’, izvirni znanstveni članek, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, št. 241, pp. 124-138, 2010
 6. A. Srakar: ‘Ensembles - prostorski rebusi / Kamen na nebu : Ožbolt, Alen, Ljubljana, Zavod za kiparstvo, 2009 ; Shema deleža za umetnost : Kočica, Jiri, Srakar, Andrej (ur.), Ljubljana, Zavod za kiparstvo, 2009', recenzija, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, št. 242, pp. 165-168, 2010
 7. A. Srakar, V. Čopič (2012): »Private investments, public values: a value-based approach to argumenting for public support to the arts«, Cultural Trends, Volume 21, Number 3, September 2012, pp. 227-237(11)
 8. A. Srakar (2013): Econometric estimation of the effects of new tax and pensionary legislation on self-employed in culture and freelance journalists, delovni zvezek, Asociacija, Association of Journalists of Slovenia and Open Chamber for Contemporary Art, 36
 9. pp.

Prispevki in objave v drugih publikacijah:

 1. A. Srakar: ‘Kultura: koliko države, koliko trga?’, posebna izdaja časnika Finance, 2005
 2. S. Kokot, A. Srakar: ‘A Short Presentation of Contemporary Sculpture in Slovenia’, prispevek v mesečnem časopisu združenja sculpture network, november 2007

 • Email naslov: andrej_srakar@t-2.net
 • Pisarna: Ljubljana, Slovenia
 • Raziskovalni interesi:
  kulturna ekonomika, matematična ekonomija, javna ekonomija, makroekonomija, kulturna politika


Konzorcij