Андрей Сракар, магистър

Асистент

Икономическия факултет, Университетът в Любляна
Биография

Андрей Сракар  е асистент и докторант в Икономическия факултет при Университета в Любляна и председател на Асоциацията  на най-известните организации от неправителствения сектор  в областта на културата в Словения.

Неговите основни изследоветалски интереси обхващат областта на културната икономика, математическата икономика, теория на договорите, обществената икономика, макроикономиката и културната политика.

Сракар е автор на първата словенска монографиа в областта на културната икономика и водещ организатор и инициатор на различни проекти и събития в областта на културната икономика   в Словения.

Носител е на многоборйни награди и признания и активно участвува в няколко изследоваталски проекти в областта на културната икономика.

В момента завършва докторската си дисертация под менторството на проф. Michael Rushton от Университета  Bloomington в щата Индиана.

През 2011/2012 година е бил Фулбайтов стипендиант  в Университета  Bloomington в щата Индиана.

Участвувал е в няколко проекта в областта на културната политика в сътрудничество с професор Весна Чопич.


  • Имейл адрес: andrej_srakar@t-2.net
  • Офис: Ljubljana, Slovenia
  • Търсене по интереси:
    културна икономика, математическа икономика, обществена икономика, макроикономика, културна политика


Консорциум