Svetlana Hristova, PhD

izredna profesorica

Biografija

Dr. Svetlana Hristova je urbana sociologinja, raziskovalka in predavateljica, izredna profesorica na Fakulteti za umetnost Jugozahodne univerze v Blagoevgradu, Bolgarija, kjer je bila vodja Katedre za študije kulture (2000 – 2004), direktorica Centra za medkulturni dialog in integracije (2001 – 2009) in prodekanja na Fakulteti za umetnost (2005 – 2010). V njenih raziskovalnih interesih se povezujejo področja sociologije kulture, kulturne antropologije in urbanih študij, kar je mogoče opaziti na podlagi projektov, ki jih koordinira, kot so: Kultura majhnega mesta (1999 - 2000); Javni prostori bolgarskega mesta - dediščina in razvoj (2005 – 2007), s podporo Ministrstva za šolstvo in znanost Republike Bolgarije; mednarodna raziskava Re-imaging of Public Space in European Cities and its Role in Social and Ethnocultural Integration (2006 – 2008), s sodelovanjem Velike Britanije, Rusije in Ukrajine, ob podpori INTAS in EU; je višja raziskovalka na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti (2006 – 2007) za projekt Kraji in ne-kraji v centralnih in vzhodnoevropskih mestih (primerjava med Sofijo in Budimpešto) in dr.

 

Svetlana Hristova je bila govornica, moderatorka, organizatorka in udeleženka na številnih diskusijah, seminarjih in konferencah: Can We Build Creative Cities and Regions? (Bruselj, 2009); Re-Imagening Europolis: For a Better Future of Our Cities (Barcelona, 2009); The Role of Artists in Social Participation: The Contribution of Arts and Culture to Social Sustainability of Cities (Utrecht, 2010); Animation of Public Space Through the Arts (Coimbra, 2011); Cultural Sustainability of City in Precarious Times (Helsinki, 2011); The transformations of the public space: from cultural policies to inclusive governance (Barcelona, 2012).

Svetlana Hristova je podpredsednica Oddelka za urbano sociologijo pri Bolgarskem sociološkem združenju in članica Upravnega odbora COST Akcije IS1007 Raziskovanje kulturne trajnosti (2011 – 2015). Decembra leta 2013 je postala članica in je bila izvoljena za podpredsednico Mednarodnega panela za izbiro bolgarske Evropske kulturne prestolnice  (2019).


Konzorcij