Светлана Христова, PhD

Вонреден професор

Биографија

Др Светлана Христова е урбан социолог, истражувач и предавач, вонреден професор на Факултетот за уметности на Југозападниот универзитет во Благоевград, Бугарија, каде беше шеф на Катедрата за студии на културата (2000-2004), директор на  Центарот за интеркултурален дијалог и интеграции (2001-2009) и продекан на Факултетот за уметности (2005-2010). Нејзините истражувачки интереси ги поврзуваат областите културна социологија, културна антропологија и урбани студии, што може да се види по проектите кои ги координирала, како што се: Култура на малиот град (1999-2000);  Јавни простори на бугарскиот град - наследство и развој (2005-2007), со поддршка од бугарското Министерство за образование и наука; меѓународното истражување Re-imaging of Public Space in European Cities and its Role in Social and Ethnocultural Integration (2006-2008), со учество на Велика Британија, Русија и Украина, а со поддршка од INTAS и ЕУ; виши истражувач на Централно-европскиот универзитет во Будимпешта (2006-2007) за проектот Места и не-места во централните и источно - европски градови (компарација меѓу Софија и Будимпешта) и др.

 

Светлана Христова е говорник, модератор, организатор и учесник во бројни дискусии, семинари и конференции:  Can We Build Creative Cities and Regions? (Брисел, 2009); Re-Imagening Europolis: For a Better Future of Our Cities (Барцелонa, 2009); The Role of Artists in Social Participation: The Contribution of Arts and Culture to Social Sustainability of Cities (Утрехт, 2010); Animation of Public Space Through the Arts (Коимбрa, 2011); Cultural Sustainability of City in Precarious Times (Хелсинки, 2011); The transformations of the public space: from cultural policies to inclusive governance (Барцелонa, 2012).

Светлана Христова е потпретседавач на Секцијата за Урбана социологија при Бугарското социолошко здружение и член на Управниот одбор на COST Aкција IS1007 Истражување на културна одржливост (2011-2015). Во декември 2013 година стана член и избрана е за потпретседател на Меѓународниот панел за избор на бугарска Европска престолнина на културата (2019).


Конзорциум