Светлана Христова, PhD

извънреден професор

Биография

Д-р СветланаХристова е социолог, изследвател и преподавател, професор във Факултета по изкуствата  в  Благоевградския  Югозападен университет в България, където е била  шеф на Катедрата за култура (2000-2004), директорка на Центъра за интеркултурален диалог и интеграция (2001-2009) и зам.декан на Факултета по изкуствата (2005-2010). Нейните изследователски интереси са свързани с областта на сциология на културата, културната антропология и обучението в градовете, което може да се види от проектите, които тя координира, като например: Културата в малкия град (1999-2000),  Обществените пространства в българския град – наследство и развитие (2005-2007), с подкрепата на Министерството на просветата и науката на България; международно изследване  Re-imaging of Public Space in European Cities and its Role in Social and Ethnocultural Integration (2006-2008) с участието на Великобритания, Русия и Украйна , а с подкрепата на  INTAS и ЕС; висш изследовател към Централно- Европейския университет в Будапеща (2006-2007) по проекта за Местата и не-местата в централните и източно-европейските градове (съпоставяне между София и Будапеща) и др.

 

Светлана Христова е била оратор, модератор, организатор и участник в многобройни дискусии, семинари и конференции: Contribution of Arts and Culture to Social Sustainability of Cities (Утрехт, 2010); Animation of Public Space Through the Arts (Коимбра, 2011); Cultural Sustainability of City in Precarious Times (Хелзинки, 2011); The transformations of the public space: from cultural policies to inclusive governance (Барцелона, 2012).

Светлана Христова е подпредседателствуваща Секцията за Социология на градската среда  при Българското сдружение по социология и член на Управителния съвет  на COST Aкция  IS1007

Изследване на културното устояване (2011-2015). През декември на 2013 год. стана член и беше избрана за подпредседател на Международния панел за избор на българската Европейска столица на културата (2019)

Публикации и Източници

Книги & колективни монографии:

 1. Христова, Светлана (2001) Граничната идентичност на малкия град.
 2. Културно‐антропологически изследване на Мелник. Благоевград: Университетско
 3. издателство.
 4. Христова, Светлана (2002) Градът: Образи, символи, идентичности. София:
 5. Лик.
 6. Hristova, Svetlana, Craig Young, Oleg Pachenkov and Ihor Savchuk (eds) (2008)
 7. Public Places of European Cities. Rhoto‐album. Kiev: Surma Svyatoslav.
 8. Христова, Светлана и Джолиън Лейкок (ред.)(2008) Възможности за
 9. творците: Културният и арт‐мениджмънт пред социалните
 10. предизвикателства. Европейска програма по арт‐мениджмънт съвместно с
 11. Университета Оксфорд‐Брукс.
 12. Hristova Svetlana, Thomas Knubben and Pekka Vartiainen (eds) (2011) United in
 13. Diversity? Cultural Policy and its Dimensions. Ludwigsburg.
 14. http://kulturmanagement.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/pdfs/erasmusip/United_in_Diversity_2011.pdf
 15. Hristova, Svetlana and Mariusz Czepczińsky (eds) Public Space: Between Re‐
 16. Imagination and Occupation. Ashgate, forthcoming.
 17. Hristova, Svetlana, Milena Dragićević Šešić and Nancy Duxbury (eds.) Culture and
 18. Sustainability of European Cities: Imagining Europolis. Routledge Studies in Culture and
 19. Sustainable Development. Series Editors: Katriina Soini and Joost Dessen. Routledge
 20. Earthscan, forthcoming.

 

Articles & Book Chapters:

 1. Hristova, Svetlana (2004) The Politics of Multiculturalism in Bulgaria – Uses and
 2. (Ab)uses In: Perspectives of Multiculturalism: Western and Transitional Countries ed. By
 3. Milan Mesić, Zagreb‐Croatian Commission for UNESCO,
 4. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001375/137520e.pdf
 5. Христова, Светлана (2006) Национална идентичност и криза. В: Българските
 6. национализми и Европейската интеграция. Под редакцията на Васил Проданов,
 7. София: ИК „Христо Ботев“
 8. Hristova, Svetlana (2006)Cultural Rights in European Context In: Trajectories Of
 9. Contemporary Sociology In Bulgaria, XVI ISA World Congress, Quarterly Journal Of The
 10. Institute Of Sociology, Bulgarian Academy of Science, 120‐130
 11. Hristova, Svetlana (2007) Images of Social Inequality in a Bulgarian Transition
 12. City – the Market and the Cemetery. In: Ethnic Landscapes in a Global World. Research
 13. in Urban Sociology, Hutchison R. and J. Krasse (eds.), Elsevier. Volume 8, 245–263.
 14. Hristova, Svetlana (2008) Arts Management for disadvantaged groups in a
 15. society in transition: the case for Bulgaria. In: Enabling the Creators. Arts and Cultural
 16. Management and the Challenge of Social Inclusion. Ed. Jolyon Laycock. European Arts
 17. Management Programme in association with Oxford Brookes University (in English and
 18. Bulgarian)
 19. Светлана Христова – Биография – 31/12/2013 3
 20. Hristova, Svetlana (2009) What do we remember at the cemetery? In: Sociology
 21. of Memory: Papers from the Spectrum. Ed. Noel Packard. Cambridge Scholars
 22. Publishing.
 23. Hristova, Svetlana (2010) Imagining the City as a Space for Cultural Policy In:
 24. Sociological Problems, special issue of the Bulgarian Sociological Association ‘Sociology
 25. on the Move’, devoted to XVII ISA World Congress.
 26. Hristova, Svetlana (2011) European Identity as a Project. In: Hristova Svetlana,
 27. Thomas Knubben and Pekka Vartiainen (eds) United in Diversity? Cultural Policy and its
 28. Dimensions. Ludwigsburg, 44‐59.
 29. Hristova, Svetlana (2011) Bulgarian Cultural Industries in the European Context.
 30. In: Hristova Svetlana, Thomas Knubben and Pekka Vartiainen (eds) United in Diversity?
 31. Cultural Policy and its Dimensions Ludwigsburg, 88‐99.
 32. Христова, Светлана (2012) Софийските улици като публично пространство в
 33. края на 19. и началото на 20. век. Балканистичен форум, брой 3, 119‐128
 34. Hristova, Svetlana (2013) Repenser l'espace public et ses frontiers, in Les
 35. Nouveaux Paradigmes De La Frontiere, dans Collection Local et Global dirigée par Gilles
 36. Rouet & François Soulages, L’Harmattan.
 37. Hristova, Svetlana (2013) Public Space of Central and East‐European Cities :
 38. Between Consumerism and Spectacle, in Esthétisation de l'espace public: enjeux,
 39. acteurs, perspectives, dans Collection Local et Global dirigée par Gilles Rouet & François
 40. Soulages, L’Harmattan.
 41. Hristova, Svetlana. Le cimetière comme espace liminal : entre sacré et profane,
 42. In Politiques et pratiques d’esthétisation de l’espace public, dans Collection Local et
 43. Global dirigée par Gilles Rouet & François Soulages, L’Harmattan, forthcoming.
 44. Hristova, Svetlana. The European City and Its Heritage: The Creative
 45. Sustainability. In: Culture Management and Culture Policy: the Models of Creative
 46. Initiatives, Vilnius Academy of Fine Arts, forthcoming.

Консорциум