Мирко Щарк

извънреден професор

Академия за изкуствата, Университета в Нови Сад
Биография

Мирко Щарк  е извънреден професор в Академияна за изкуствата при Университета в Нови Сад от 2008 година,  по специалността Продукция на аудио-визуалните медии.

Бил е организатор  за производство към Телевизия Нови Сад–Сърбия 1976-1980 година, асистент продуцент, Телевизия Нови Сад , 1980-1985 година, продуцент, Телевизия Нови Сад,1985-1993 година; изпълнителен продуцент, Медиа Лаб, рекламна компания, Нови Сад, 1994-1999 год.; продукционен  директор,  Урбанс, телевизионно и видео производство, Нови Сад , 2000-2003 година.


  • Имейл адрес: starkmr@eunet.rs
  • Офис: Novi Sad, Serbia
  • Търсене по интереси:
    Аудио-вузуално медийно производство
Консорциум