Мирко Штарк

вонреден професор

Академија за уметности, Универзитет во Нови Сад
Биографија

Мирко Штарк е вонреден професор на Академијата за уметности на Универзитетот во Нови Сад од 2008. година, на отсекот Продукција за аудио-визуелни медиуми.

Бил организатор на производството, Телевизија Нови Сад, Србија, 1976-1980; асистент на продуцент, Телевизија Нови Сад, 1980–1985; продуцент, Телевизија Нови Сад, 1985–1993; извршен продуцент, Медиа Лаб, рекламна компанија, Нови Сад, 1994-1999; директор на продукција, Урбанс, телевизиска и видео продукција, Нови Сад, 2000–2003.


  • Емаил адреса: starkmr@eunet.rs
  • Канцеларија: Novi Sad, Serbia
  • Истражувачки интереси:
    продукција за аудио-визуелни медиуми
Конзорциум