Sofija Drecun

izvršni koordinator i urednik

Regionalna platforma za kulturnu politiku i menadžment
Biografija

Sofija Drecun je izvršni koordinator  i urednik Regionalne platforme za kulturnu politiku i menadžment. Suosnivač je nevladine organizacije «ORUK» i vlasnik internet konsultantske agencije «WEB & TECH FEED».
Diplomirala je menadžment i produkciju pozorišta radija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti (2011) i nakon toga završila master studije UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment (2012) interdisciplinarnog master studijskog programa Univerziteta umetnosti u Beogradu, organizovanog u saradnji sa Univerzitetom Lion 2 (Université Lumière Lyon 2), sa master tezom «Internet based religions: alternative and deregulated systems of belief in new media environment». Trenutno je student naučnih doktorskih studija menadžmenta kulture i medija, na Fakultetu dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu.
                                  
Kao student i istraživač, prisustvovala je i učestvovala na brojnim seminarima i konferencijama na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, u oblasti kulturne politike, menadžmenta u kulturi, medija i religije itd.
Njena istraživačka interesovanja obuhvataju nove medije, odnos digitalnih urođenika i digitalnih došljaka, internet religije, društvene mreže, digitalnu pismenost i semiotiku, i internet mimove.
Prisustvovala i učestvovala je na brojnim seminarima i radionicama, i prezentovala svoje naučne radove na sledećim konferencijama:

  • International Interdisciplinary Symposium PHILOSOPHY OF MEDIA (2012.) Art and Media in Opatija, Croatia – presented her paper “Media pluralism and Content diversity” (published in the post-conference journal).
  • International symposium “Performing artist: from an alternative rebel to the role of celebrity” (2012) in Belgrade, Serbia – presented her paper “Internet based religions: alternative and deregulated system of believe in the new media environment” with a special focus on Internet preacher.
  • 2012 Bucharest, Romania: ISHA Summer Seminar "Symbols and figures of power" - presented the paper “Internet based religions”.
  • NORDMEDIA 2013 conference: “Defending democracy. Nordic and global diversities in media and journalism” presented her paper “Internet based religions: alternative and deregulated system of believe in the new media environment”.
  • The International Society for Media, Religion, and Culture Conference (2014) at The University of Kent, Canterbury, Kent, United Kingdom. 

  • Email adresa: sofijadrecun@gmail.com
  • Kancelarija: Belgrade, Serbia
  • Interesovanja:
    digitalni mediji, odnos digitalnih urođenika i digitalnih došljaka, internet religije, društvene mreže, digitalna pismenost i semiotika, i internet mimovi
Konzorcijum