Софија Дрецун

извршен координатор и уредник

Регионална платформа за културна политика и менаџмент
Биографија

Софија Дрецун e извршен координатор и уредник на Регионалната платформа за културна политика и менаџмент, соосновач на невладината организација «ORUK» и сопственик на интернет консултантската агенција «WEB & TECH FEED».


Дипломирала менаџмент и продукција на театар радио и култура на Факултетот за драмски уметности (2011) и потоа завршила мастер студии на UNESCO катедрата за културна политика и менаџмент (2012) интердисциплинарна мастер студиска програма на Универзитетот за уметности во Белград, организирана во соработка со Универзитетот Лион 2 (Université Lumière Lyon 2), со мастер тезата «Internet based religions: alternative and deregulated systems of belief in new media environment». Во моментов е докторант на научните студии менаџмент во културата и медиумите, на Факултетот за драмски уметности при Универзитет за уметности во Белград.
                                  
Како студент и истражувач, присуствувала и учествувала на бројни семинари и конференции на локално, регионално и меѓународно ниво, во областа на културната политика, менаџментот во културата, медиумите и религиите итн.


Нејзините истражувачки интереси опфаќаат нови медиуми, односот меѓу дигиталните староседелци и дигиталните нови членки, интернет религиите, социјалните мрежи, дигиталната писменост и семиотика, и интернет мимовите.


Конзорциум