Lea Linin, MA

PAC Multimedia, Skopje
Biografija

Lea Linin je mlađi istraživač i asistent rukovodioca projekta - PAC Multimedia, Skoplje, gde sprovodi istraživanje, kao deo regionalnog istraživačkog projekta pod nazivom Procena kulturnih politika i programa koje finansira EU, kao promotera kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga na Balkanu / Jugoistočnoj Evropi (SEE). Ona je takođe asistent rukovodioca projekta Interethnic Integration in Education Project (IIEP).
 
Diplomirala je na Univerzitetu Sv. Kiril i Metodij u Skoplju 2009. godine (engleski i nemački), i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2012. godine -UNESCO katedru za kulturnu politiku i menadžment - zajednički interdisciplinarni master studijski program organizovan u saradnji sa Univerzitetom Lumiere Lion 2. Završila je i online obuku za nastavnike engleskog jezika 2011. godine (British Council, Skopje) i online obuku Node – Center for Curatorial Studies, u Berlinu 2012 godine .
 
Učestvovala je na brojnim konferencijama i radionicama , kao što su:
• Ekonomski forum mladih lidera, Krakov , Poljska
• SOHO obuka u EVS mentorstvu, Narbonne, Francuska
• Bioskop bez granica (radionice), Movies That Matter Film Festival, Hag, Holandija
• Ljudski gradovi (simpozijum i radionice), Human Cities Festival, Brisel, Belgija
• Living Underground No. 8 (radionica i simpozijum), Kulturni centar Stanica, Zilina, Slovačka
• RE-thinking Humanities and Social Sciences Conference, Zadar, Hrvatska
• prezentacija istraživačkog rada Applying Politics of Memory in a ‘Heroless’ Country: Critical Examination of Skopje 2014
• Imagining Europe konferencija Evropske kulturne fondacije, Amsterdam, Holandija 


Konzorcijum