Леа Линин, М-р

ПАК Мултимедия, Скопие
Биография

Леа Линин е млада изследователка и асистентка на ръководителя на проекта  - “ПАК Мултимедия”, Скопие, където провежда изследвания като част от регионалния изследователски проект със заглавие “Преценка на културните политики и програмите”, който финасира ЕС, като  промовиращ  културните разнообразия и интеркултурния диалог на Балканите / Югоизточна Европа  (SEE).  Също така тя е асистентка на ръководителя на проекта Interethnic Integration in Education Project (IIEP).
Дипломирала е в  Университета “Св. Кирил и Методий” в Скопие през 2009 година (английски и немски език),  а в Университета за театрално и филмово изкуство в Белград 2012 година на  UNESCO - катедрата за културна политика и мениджмънт – по  общата  магистърска интердисциплинарна програма организирана в сътрудничество с Университета  Lumiere Lion 2. Завършила е онлайн обучение  за преподаватели по английски език през 2011 година (British Council, Skopje) и онлайн обучение Node – Center for Curatorial Studies, в Берлин през 2012 година.

 


Консорциум